Čišćenje DPF-a

Ovde se možete detaljnije informisati o kompletnom procesu čišćenja.

Pozovite nas

Inspekcija dpf-a

INSPEKCIJA DPF-a

U SARADNJI SA BOSCH CAR SERVISOM „TIM AUTO“ NUDIMO VAM  KOMPLETNU USLUGU: DEMONTAŽU, MONTAŽU DPF-a, RESETOVANJE PARAMETARA I BRISANJE GREŠAKA NAKON ČIŠĆENJA!

Čišćenje dpf-a počinje tako što se vrši prover njegovog fizičkog stanja. Tako se utvrdjuje da li na neki način oštećen. Za pregled se koristi posebna endoskopska kamera. Savetujemo svima koji nam šalju ili donose filtere da dobro obrate pažnju prilikom skidanja i rukovanja jer je njegova unutašnjost krta i podložna oštećenju. Pre slanja je poželjno skinuti sve sonde i senzore jer ukoliko dođe do njihovog oštećenja prilikom transporta mi ne odgovaramo!!! Oštećenje dpf filtera može da nastane i prilikom softverskih regeneracija ili ukoliko se vozi duže pod greškom. Inspekcija dpf filtera se ne naplaćuje!

MERENJE ZAPUŠENOSTI DPF-a

Sam početak procesa podrazumeva merenje zapušenosti fltera kako bi se kasnije primenio odgovarajući proces čišćenja. Primena odgovarajućeg procesa zavisi i od strukture keramičkog saća partikularnog filtera. Postoje više vrsta kermičkih saća koje se koriste u izradi ovih filtera. Izuzetno je bitno znati kako različite vrste keramike od kojih je napravljen dpf filter reaguju na visoke temperature i uopšte na ceo proces čišćenja. Shodno tome se i primenjuje odgovarajući proces. Naravno ne treba zanemariti ni strukturu kućišta, kao ni strukturu termo omotača koje se nalazi izmedju kućišta i saća.

Čišćenje dpf-a

ULTRASONIČNA KADA I TRETIRANJE ODGOVARAJUĆIM RASTVOROM

DPF filter se ubacuje u UltraSoničnu kadu u koju je pre toga napravljena odgovarajući hemijski rastvor koje pomažu razgradnju nečistoća. Ukoliko je stepen izmerene zapušenosti isuviše veliki, on se tretira pojačnim hemijskim rastvorom. U fazi ultrazvučnog tretiranja, hemijske supstance NE sadrže kiseline ili slične abrazivne hemikalije koje mogu da oštete ii oštećuju kućište ili saće partikularnog filtera. Dužina ultrazvučnog tretiranja zavisi od stepena zapušenosti tj. od količine gareži, pepela i ostalih nečistoća u dpf-u.

TERMIČKA OBRADA – MEHNIČKO ČIŠĆENJE DPF-a

Napomena: Svaki dpf filter se fizički otvara jer ga je NEMOGUĆE očistiti ili utvrditi da je oštećen ukoliko ne može lepo da se priđe samom keramičkom saću. Filteri se otvaraju preciznom metodom kako ne bi došlo do nekog oštećenja keramičkog dela. Svi partikularni filteri prolaze kroz više procesa termičke obrade. U zavisnosti od tipa određuje se temperatura, vremenski periodi tretiranja i broj potrebnih procesa. Termičkom obradom se sagoreva Čađ, Karbon, Sumpor, PM-10 čestice i ostale mehaničke nečistoće koje auto zbog prevelike zapušenosti pri regeneraciji nije uspeo sam da sagori. Ovim simuliramo proces koji je auto trebao sam da odradi, ali nije zbog prevelike zapušenosti. Temperaturu čišćenja dpf-a kontroliše programator najnovije generacije i ne postoji mogućnost da dodje do nekakvog tempreaturnog šoka.

Na kraju procesa

NA KRAJU PROCESA

Kada je dpf filter prošao svih sedam faza čišćenja zavaruje ga sertifikovani zavarivač i vrši se provera kvaliteta zavarenog dela. Po poslednji put se meri procenat uspešnosti celokupnog procesa. Ukoliko je procenat zapušenosti veći od 10 procenata, proces se ponavlja. Primere dpf-a pre i nakon našeg čišćenja možete pogledati na stranici GALERIJA

Svi dpf filteri se slikaju pre i nakon procesa čišćenja, a slike se šalju klijentima putem Viber-a ili na email adresu.

Pre isporuke dpf prolazi kontrolu kvaliteta izvršenog zvarivanja! Partikularni filter isporučujemo lično, kurirskom službom ili se obaveštava klijent čiji je filter da dođe po isti. Sve zavisi od prethodnog dogovora.

CENA ČIŠĆENJA DPF FILTERA ZAVISI OD MARKE I TIPA VOZILA.