KAKO NE BI TREBALO TRETIRATI DPF

šta bi trebalo izbegavati, šta to može napraviti jos veći problem dpf-u i vašem vozilu…

Pozovite nas

Kako ne treba tretirati dpf

Oštećenja dpf-a se uglavnom javljaju na izlaznoj strani

Ovako izgleda kada se pokuša sve osim onoga što dpf-u može da pomogne

Ovako izgleda kada se pokuša sve osim onoga što dpf-u može da pomogne

Postoje mnogi načini koji mogu produžiti radni vek i sačuvati dpf filter koji će neometano raditi svoj posao. Neki od njih su redovna kontrola vozila. Dizne, turbina, egr, protokomer, grejači, relej grejača, sistem za aditiv, interkuler…….. moraju biti ispravni jer direktno utiču na rad dpf-a. Ne bi trebalo voziti na rezervi, u tom slučaju dpf filter neće uraditi regeneraciju. Softverske regeneracije raditi preventivno, kada dpf nije već previše zapušen. Voziti auto u manjem stepenu prenosa, a na većem broju obrtaja pre nego što se javi problem sa dpf-om, redovno raditi mali servis i koristiti ulje adekvatne gradacije…..

Na žalost ima i načini koji mogu skratiti radni vek vašem dpf-u i možda dovesti do njegovog trajnog oštećenja. Ovde ćemo napisati par reči i o tome kako ne treba tretirati dpf filter. Da ne ostane samo na priči prezentovaćemo vam i par slika dpf-a koji su oštećeni usled neadekvatnog tretiranja.

Kako ne treba tretirati dpf

Oštećenje usled pokušaja da se vožnjom na velikom broju obrtaja očisti dpf

Oštećenje nastalo usled čestih softverskih regeneracija

Oštećenje nastalo usled čestih softverskih regeneracija

Na mestu broj jedan je softverska regeneracija koja se radi kada je dpf filter previše opterećen partikularnim česticama. Ima dejstvo od par hiljada kilometara, ukoliko je zapušenost saća preko 70% i kraće. Nakon intervencije problem se vraća. Nije preporučljivo da se ovaj metod često primenjuje jer se povećava krtost keramičkog saća i dolazi do trajnog oštećenja koje se javlja sa izlazne strane dpf-a. 

Pored softverskih regeneracija nije preporučljivo često dodavati razne aditive u rezervoaru sa gorivom i pokušavati dužom vožnjom na manjem stepenu prenosa, a većem broju obrtaja otpušiti dpf koji je već prezapušen. Tada takodje dolazi do stvaranja velikog pritiska i temperatura u dpf-u što dovodi do njegovog trajnog oštećenja.

Ogroman pritisak vode je izgurao keramiku dpf-a ka izlaznoj strani i zatvorio cev senzora dif. Pritiska

Ogroman pritisak vode je izgurao keramiku dpf-a ka izlaznoj strani i zatvorio cev senzora dif. pritiska

Sta ostaje izmedju dpf-a i katalizatora kada se dpf pere puškom

Sta ostaje izmedju dpf-a i katalizatora kada se dpf pere vodom pod velikim pritiskom

Još jedan primer kako ne treba tretirati dpf filter je korišćenje raznih kiselina, hemikalija, deterdženata… što često dovodi do oštećenja partikularnog filtera. Posle takvog tretiranja u saću dpf filtera se od karbona, sumpora i ostalih nečistoća stvara smesa nalik blatu koju je izuzetno teško isprati. Posle ispiranja u njemu se sadržava velika količina vode koja se nakon startovanja motora pretvara u paru. U dzepovima filtera koji su zapušeni karbonskim naslagama i pepelom se stvara veliki pritisak i dolazi do unutrašnjeg oštećenja dpf-a. Kiseline mogu da nagrizu zaštitni termo omotač koji se nalazi izmedju saća i kućišta filtera. Time se rizikuje požar na automobilu jer se pri regeneraciji na samom autu na tom mestu stvaraju temperature od preko 500 stepeni.

Kako ne treba tretirati dpf

Nakon pranja vodom pod pritiskom i hemijama deo izmedju dpf-a i katalizatora

Pranje vodom i hemijom, prostor izmedju dpf-a i kata

Pranje vodom pod pritiskom i hemijom, prostor izmedju dpf-a i katalizatora

Voda pod jakim pritiskom nije najbolje rešenje kada je čišćenje dpf filtera u pitanju. S obzirom da su kanali dpf-a naizmenično zatvoreni voda pod pritiskom uništava njihov integritet i dovodi do njihovog trajnog oštećenja. Jak pritisak vode ne može da skine rezidualne naslage na samim zidovima filtera. Kod dpf filtera koji u svom sastavu imaju i katalizator dolazi do nabijanja čestica i nečistoća između dpf-a i katalizatora što može da prouzrokuje oštećenju katalizatora. Jedini način da se naslage nečistoća očiste, a da se na filter ne deluje invazivno i nasilno je da se one spale na visokoj temperaturi. 

Dekarbonizacija možda olakšava rad motoru, ali može uticati loše na životni vek dpf-a. Kada dodje do čišćenja motora sva prljavština može završiti u katalizator i dpf. S obzirom da je saće katalizatora u potpunosti propusno sve se zadržva u komorama dpf-a. Zato vam oni koji je rade često preporučuju da vozite neke silne kilometre u nižem stepenu prenosa na visokom broju obrtaja kako bi na silu očistili dpf filter. Zbog velike zapušenosti dpf-a i u tom slučaju često dolazi do njegovog oštećenja.

Kako ne treba tretirati dpf

Kako voda pod visokim pritiskom može da probuši katalizator

Bušenje rupa u dpf-u ne rešava problem, samo ga prolongira

Bušenje rupa u dpf-u ne rešava problem, samo ga prolongira

Zamena novim dpf-om rešava problem, ali cena je od 700 do 2500 eura pa se retko ko odlučuje za ovu soluciju. Novi filteri koji se prodaju, a nisu originalni često su lošeg kvaliteta i u svom sastvu nemaju silicijum karbid, već aluminijum trioksid koji je mnogo porozniji. U nano sloju nema plemenitih metala koji su katalizatori, a koji vrše prečišćavnje izduvnih gasov, pa samim tim takav dpf je tehnički neispravan.

dfp-fap

Kako gori metalni tj. žičani katalizator pun ulja. Ovaj je skinut sa autobusa gde je došlo do pucanja turbine.

ZAKLJUČAK:

SILICIJUM KARBID OD ČEGA JE DPF NAPRAVLJEN TRPI TEMPERATURE I PREKO 1200 STEPENI, ALI  VODA POD PRITISKOM, KISELINE, DETERDZENTI, RAZNA HEMIJSKA JEDINJENJA…. UTIČU NA INTEGRITET I KOMPAKTNOST DPF-A, KAKO SAMOG SAĆA, KOMORA, TAKO I ZAŠTITNOG OMOTAČA I KATALIZATORA (platina, rodijum, paladijum…) KOJI SU U NANO SLOJU NANEŠENI NA SILICIJUM KARBID!

Zakažite termin

Popunite formu a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Kontakt informacije
Podaci o vozilu
Preferirani datum i vreme zakazivanja